PALVELUMME

Määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastus on ajoneuvolle määräajoin tehtävä katsastus, jossa tarkastetaan ajoneuvon kunto ja rekisteriin merkityt tiedot. Lisäksi määräaikaiskatsastuksessa valvotaan ajoneuvoon kohdistuvien verojen ja maksujen suorittamista.

Ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä, jos katsastusta ei ole suoritettu ajoneuvolle määritettynä katsastusaikana.

Muutoskatsastus

Muutoskatsastus on katsastus, joka suoritetaan ajoneuvon muutosten hyväksymiseksi ja rekisteriin merkittyjen tietojen muuttamiseksi tai täydentämiseksi.

Ajoneuvo on ennen sen ottamista käyttöön liikenteessä esitettävä katsastustoimipaikalle muutoskatsastukseen, jos mm.

  • ajoneuvon luokkaa tai ryhmää muutetaan
  • ajoneuvon suurimpaa rekisteröinnissä ja käytössä sallittua kokonaismassaa, ajoneuvoyhdistelmän massaa tai akselimassaa muutetaan
  • ajoneuvon akselisto- tai korirakennetta tai ulkomittoja muutetaan

Lisätietoa muutoskatsastuksesta

Kytkentäkatsastus

Kytkentäkatsastuksella tarkoitetaan vetävän ja hinattavan ajoneuvon tai ajoneuvojen kytkennän hyväksymiseksi suoritettavaa tarkastusta.

Auton ja siihen tai sen perävaunuun kytkettävä perävaunu on esitettävä kytkentäkatsastukseen ennen yhdistelmän käyttöönottoa, jos kyseessä on erikoiskuljetukseen hyväksytty ajoneuvoyhdistelmä. Samoin tulee tehdä, jos ajoneuvojen mekaaniset kytkentälaitteet, sähköjohtojen kytkentä ja paineilmajarruilla varustetussa ajoneuvossa paineilmajarrujohtojen liittimien mitoitus ja sijoitus poikkeavat yleisesti ajoneuvoissa käytettävistä kytkentälaitteista. 

Lisätietoa kytkentäkatsastuksesta

Rekisteröintikatsastus

Ennen yksittäisen ajoneuvon ensirekisteröintiä Suomeen, tulee sille suorittaa joko rekisteröintikatsastus tai yksittäishyväksyntä, jossa tarkastetaan ajoneuvon tekniset tiedot, rakenne, varusteet, kunto ja vaatimusten täyttyminen sekä merkitään ajoneuvon tekniset tiedot Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmään (ATJ).

Lisätietoa rekisteröintikatsastuksesta

Valvontakatsastus

Jos poliisi-, tulli- tai rajavartiomies katsoo, että ajoneuvon kunnossa ja erityisesti jarruissa havaitut puutteet voivat aiheuttaa sellaisen turvallisuusriskin, että ajoneuvon tiellä suoritettavaa tarkastusta perusteellisempi tarkastus on aiheellista tehdä, voi hän määrätä ajoneuvon valvontakatsastukseen. Valvontakatsastukseen voidaan myös määrätä, jos aikaisemmin annettua ajoneuvon korjauskehotusta ei ole noudatettu.

Jos ajoneuvoa ei ole poliisimiehen, tullimiehen tai rajavartiomiehen määräämässä ajassa esitetty valvontakatsastukseen, ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä, ennen kuin se on hyväksytty valvontakatsastuksessa.

Lisätietoa valvontakatsastuksesta